Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

zdravo mršavljenje

Zdravo mršavljenje se ogleda u nutricionističkom pristupu regulisanju masnih naslaga i suvišnih kilograma. Unos nutrijenata bitnih za svakodnevno normalno funkcionisanje organizma mora biti obezbeđeno u količinama koje neće narušavati zdravlje. Kvalitet i kvantitet nutrijenata su vro bitni kod nutricionističkog pristupa ishrani, što znači da svi obroci moraju biti visoko nutritivni, niskokalorični i lagani za…

Read more